Hur går det till med en förfrågan på ett arbete? Ni som kund kontaktar oss och
avtalar en tid för genomgång av vad som ska åtgärdas. Vi kommer ut till Er för
en besiktning tillsammans. Vi bistår med idéer och kulörförslag om Ni önskar.
Sen sänder vi Er en offert med ett fast pris på det som ska åtgärdas. Är ni nöjd
med offerten så upprättar vi ett avtal där vi fastställer pris, vad som ingår, en
detaljerad arbetsbeskrivning med vilka behandlingar och material som ingår, när
vi startar arbetet och när vi blir klara med arbetet, garanti, försäkring och
betalningsvillkor med mera. När arbetet är utfört så besiktar vi arbetet tillsammans.

Garanti
Vi på Holmlins Måleri vet att kvalitet lönar sig så vi lämnar 3 års garanti på utförda
arbeten.

Försäkring
Holmlins Måleri är medlem i Måleriföretagarna, http://www.maleriforetagarna.se/
som kund ger det Er trygghet, försäkring och garanti. Det som ingår i försäkringen
är bland mycket annat;

Vi omfattas av gällande kollektivavtal med Svenska Målareförbundet.
Vi omfattas av Måleriföretagarnas medlemsförsäkring,
försäkringsgivare är SalusAnsvar/ Svenska Konsumentförsäkringar
organisationsnummer 516401-6700 gruppförsäkringsnummer 2411890.

Ansvarförsäkring inklusive produktansvar Försäkringsbelopp 10 Milj
Miljöansvarsförsäkring Försäkringsbelopp 20 Pbb
Huvudnyckelförlustförsäkring Försäkringsbelopp 10 Pbb
Rättsskyddsförsäkring Försäkringsbelopp 5 Pbb
Miljöansvar för entreprenören Försäkringsbelopp 200 Pbb
Person och sakskada
Omhändertagen egendom Försäkringsbelopp 20 Pbb

 
 
HOLMLINS MÅLERI KUMMELBYVÄGEN 25 191 43 SOLLENTUNA TELE 070 722 39 99 info@holmlin.se